Link je on van Dijk terug naar de homepage

Het hart van ons systeem, is een tapsvormige drukkamer, die gelijkend als cycloon functioneert. Water wordt middels een hogedrukpomp in de drukkamer gespoten en binnen zodanig versneld, dat extreem hoge stromings- en rotatiesnelheden bereikt worden. 

De volumestroom wordt dusdanig gestuurd, dat meerdere waterlagen, centrifugaal en centripetaal tegen elkaar wrijven en grote schuintrekkende krachten ontwikkelen. 
Voor een succesvolle werking, is een waterdruk van ca. 4,0 tot 7,0 bar aan te bevelen.

WERKING EMCO NAREWA

Tangentiële doorvoer 

Uitvoer

Wervelvorming met richtingsomkeer
Drukverloop pu=  - 0,999 bar
Snelheid  ca. 900 km/h

 

WERKINGSWIJZE

Een speciale constructie in het drukkamer, zorgt ervoor, dat er een onderdruk ontstaat van ca. -0,99 bar (Venturi-effect). Micro-organismen als virussen, ziektekiemen en legionella-bacterieën, bezitten net als alle levende wezens een celdruk, die minstens de barometische luchtdruk evenaart. Worden deze onder een onderdruk of vacuum geplaatst, dan barsten ze door hun eigen binnendruk open en sterven af.
Ontstaan door deze onderdruk, zuigt het systeem omgevingslucht aan en voert deze natuurlijke mix van water en zuurstof, direct de drukkamer in. Het in water opgeloste zuurstof en de aangezogen luchtzuurstof, vormen samen vrije atomen en werken als een  verbindingswaarde. 

Afname van de oppervlaktespanning, door vergroting van de atoomhoek in een watermolecuul.

 

Op grond van de hoge stroming- en rotatiesnelheden, veranderd de moleculaire structuur en wordt het water minder stroperig en wordt de oppervlaktespanning lager.