Link je on van Dijk terug naar de homepage

Technologie

RESULTAAT

Algemeen:   
    Virussen, ziektekiemen en legionella worden gedood en afgebroken. 
 
Voor de mensen:    
    Het elektronenpaar van watermoleculen komen weer vrij en kunnen schadelijke stoffen uit het lichaam opnemen en afvoeren. De       oppervlaktespanning van het water wordt 35% lager en het water beschikt daarna over een hoger natuurlijk gebonden                       zuurstofgehalte. Het water kan zo sneller opgenomen worden, vraagt belangrijke lichaamseigen processen en ondersteunt onze       organismen.
 
Andere toepassingen:    
    Er komt bij, dat bij water met een lagere viscositeit (dunner water), organismen niet meer aan wanden kunnen blijven kleven en         door wassen afgespoeld worden. Daardoor worden de ziektekiemen hun voedingsbodem ontnomen en wordt nieuwe afzet van         ziektekiemen voorkomen. 
    
    Dit behandelde water leidt tot een duidelijke optimalisatie van water- en reinigingsprocessen, zoals bijvoorbeeld bij                             metaalwasserijen in de automotive industrie of bij brouwerijen. 

 

Gelijktijdig leidt een hoger zuurstofgehalte in het behandelde water er toe, dat zelfs de kleinste zwevende deeltjes aan de oppervlakte zullen verschijnen. Dit effect is van grote betekenis bij het bijvoorbeeld reinigen van water of het terugwinnen van metalen.