Link je on van Dijk terug naar de homepage

Green Apple Energy heeft voor Nederland het recht verkregen de revolutionaire en gepatenteerde Narewa waterzuivering en -verbeterings sytemenen te mogen verkopen.

Narewa waterzuiveraars en - verbeteraars worden in Duitsland ontwikkeld en gefabriceerd onder de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. 

Met het gegeven dat wereldwijd ons waardevolste en belangrijkste levensmiddel „schoon drinkwater“, niet meer oneindig en vrij beschikbaar is, krijgt het schoonhouden van water  in toenemende mate een grotere betekenis.

De bescherming van „schoon Water“  en de verantwoordelijke omgang daarmee, moet daarom de hoogste prioriteit krijgen. 

Onze voorvaderen hebben in de meeste gevallen oppervlaktewater gedronken en dat is mineraalarm, maar wel heel zuurstofrijk.

Tegenwoordig wordt drinkwater voor ca. 4% uit oppervlaktewater gehaald en voor 96% uit dieptebronnen. Bij deze laatste wordt de bodem als filterwerking, echter, deze wordt steeds zwaarder belast wordt door de landbouw. 

Water heeft normaal gesproken, 1.000 jaar nodig om naar diepere aardlagen door te sijpelen. 

„Water is leven -  de toegang ertoe is een recht van de mens.“

 

Wateropname  â€“ receptoren in palatale gebied toetsen de kwaliteit – is bij  mensen sterk aan het wegkwijnen.

Water voert in het lichaam eveneens zuurstof en stikstof aan en vaak ook mineralen.

Water wordt in het lichaam verdeeld en uitgewisseld – „belast“ water wordt weer uitgescheiden.

Water bindt over zijn vrije atomen giftige stoffen en voert deze af.

Vaak zijn deze door in het water aanwezige schadelijke stoffen reeds  opgenomen en vastgelegd.