Link je on van Dijk terug naar de homepage
Water-, Voedingstoffen- en Biomassazuiveringsinstallatie 
Van mest naar schoon biologisch afvalwater met een verwaarding van de vaste en vloeibare reststoffen zonder chemische toevoegingen.
 
De hier beschreven semimobiele mestverwerkings-installatie behandelt 3 - 5 m3 per uur aan biologisch afvalwater, scheidt de ontrokken voedingstoffen en vaste stoffen van elkaar, zodat deze verder verhandeld kan worden. Het overgebleven water kan aan het oppervlakte water worden afgegeven.

 

Met de volgende biologisch-mechanische mestverwerkinginstallatie, laat mest zich verwaarden tot behalve een uitstekend digestaat voor biogasinstallaties, ook tot een droge stof,geschikt voor ligboxstallen en heeft het reinigen van biologisch vervuild afvalwater als een toegevoegd waarde.

As hoofdbestanddeel wordt schoon water  zonder zout en kalk gewonnen, de vloeibare voedingsstoffen vallen uiteen in een hoog geconcentreerde vorm en laat zich als meststof in een eenvoudige vorm of na verdere behandeling en met aanvulling van de nodige stoffen in hoog geconcentreerde vorm, economisch en ecologisch goed verwerken.

Uit de mest worden twee vaste stoffen gegenereerd.
De eerste vaststof die gegenereerd wordt, bevat hoofdzakelijk Lignine (houtstof) en andere biologische reststoffen. Omdat het minder zuurstof bevat, heeft het een betere brandbaarheid dan bijvoorbeeld een mix van houtrestanten en is daarom zeer geschikt voor verbranding.
Wat overblijft zijn alleen de sporenelementen.
De tweede vaststof die met deze installatie gewonnen wordt, heeft een zeer goed vergistingpotentieel en kan uitstekend in een Biogasinstallatie als digestaat toegevoegd worden.
Na de door een aan BioTec aangesloten Laboratoriumanalist vastgestelde meetresultaten, wordt een vergistingpotentieel tussen de 140 en 220 Normkubikmeter per ton vastgesteld.
Project
In Duitsland is de eerste drijfmest verwerkingsinstallatie van varkensmest in bedrijf genomen, waaruit vaste stoffen als energiebron gebruikt worden en geleverd worden aan een samenwerkingspartner ter plaatse. Deze installatie kan bezichtigd worden.
De hieronder verder beschreven mestverwerkingsinstallatie, behandelt 4m3 drijfmest, met een droog stofgehalte tussen de  5 en 10%.
 
Apparatuur deel I: Scheiding vooraf
Daarvoor moet uit de mest allereerst de vaste stofdelen afgescheiden te worden. De vaste stofdelen kunnen zoals reeds beschreven voor verdere energetische recycling gebruikt worden, of bij droging geschikt gemaakt worden voor bodembedekking in ligbox stallen.
Apparatuur deel II: Vloeibare stoffen behandeling
  1. Biologische fase
Gedurende de biologische fase worden door aerobe bacteriën in water opgeloste CSB losgemaakt. Deze cascades vullen een 20ft container (het is vast te stellen of deze afmeting volstaat voor het beschikbare water of dat een tweede container noodzakelijk is).
Het biologische proces functioneert het beste bij temperaturen tussen de 20 en 27°C, daarom dient het afvalwater te worden voorzien van een verwarming. Deze is geen deel van de aanbieding, omdat men bijvoorbeeld bij vergisting uitgaat van deze temperatuur.
  1. Ultrafiltratie
Bij ultrafiltratie gaat het over de werking van in water gedompelde membranen die belucht worden.
  1. Omgekeerde osmose
Bij het proces ‘omgekeerde osmose’ wordt pH- en geleiding gecontroleerd. Permeat is indirect geleidend.
  1. Ionenwisselaar
Als politiefilter kan een ionenwisselaar gepland worden, die er voor zorgt dat het rest van Ammoniumconcentraat van ca 0,1 – 0,5 mg/l uitgefilterd wordt.
De ionenwisselaar wordt pH- en geleidend gecontroleerd.
Opstelling
Het gehele systeem wordt in 5 tot 6 geprepareerde 20ft Containers op de locatie geplaatst met eventueel nog extra nodige bijkomende aparte apparaten. Voor een vlekkeloze aansluiting voor het digestaat, het water, het afvalwater, de stroom etc. moet gezorgd worden voor een vlakke opstelplaats van 20 x 7m. Afhankelijk van de toepassing van het loosbare water, kan nog een opvang reservoir hiervoor nodig zijn.
De kosten van de verbruiksmiddelen voor het verwerken van het digestaat, liggen bij € 3,- tot € 5,- per 1.000 liter, zonder rekening te houden met de winning van de verwerking van de hier gewonnen stoffen.
De energiebehoefte wordt in vergelijk gemeten en ligt onder de hier weergegeven voorwaarden bij ca. 12,5 kW per kubieke meter digestaat. (zonder evt. verwarming)
Bij dit vrijblijvende aanbod is het in aanmerking te nemen, dat elke mestverwerkings-installatie speciaal voor elke klant klaar gemaakt wordt. Daarom is deze aanbieding ook vooraf als niet bindend beschouwd moet worden, daar er nog een gedetailleerde uitvoeringsplanning nodig is.
De levertijd van een installatie bedraagt ca. 6 maanden.