Link je on van Dijk terug naar de homepage
 
Green Apple Energy is een initiatief van ondernemers die elk hun specialiteit op het gebied van duurzame energie inbrengen.
Elke discipline op het gebied van duurzame energie kan zelfstandig voordelig uitpakken voor de gebruiker, maar door deze discipline te koppelen in een keten van energiebesparende disciplines wordt een veel groter rendement behaald en wordt een grote stap gezet naar het ultieme doel: iedereen kan volledig zelfvoorzienend zijn in zijn energie.
 
Voorbeeld:

Zonnepanelen leveren overdag een enorme hoeveelheid electriciteit die grotendeels teruggeleverd wordt aan het net tegen over het algemeen niet de meest gunstige voorwaarden. Niettemin levert dit voor het net een grote hoeveelheid groene stroom en kan overdag in de eigen electriciteitsopbrengst worden voorzien. Door dit te combineren met een windturbine kan ook nadat de zon is ondergegaan, eigen stroom gegenereerd worden. Toch blijven beide bronnen natuurfenomenen en bij een gebrek aan zon(dag)licht en wind zijn we toch weer afhankelijk van het net. Om ook dit laatste te kunnen voorkomen is er electriciteit én warmte uit biomassa. Door deze processen optimaal op elkaar af te stemmen, kan gebruik én verbruik van electriciteit maximaal benut worden.

Alleen door deze disicplines onder één noemer onder te brengen, ontstaat de unieke situatie dat er een continu uitwisseling van informatie plaatsvindt voor optimale afstemming van alle duurzame processen.

DAAROM: GREEN APPLE ENERGY BV

Initiatiefnemers:
Herman Kloppenburg
Frans Eldering