Link je on van Dijk terug naar de homepage
  • nov '14 05 14:22

    SDE+ voor 2015

    Geschreven door : F. Eldering - reactie(s) : 0
Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte). Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen subsidie aanvragen.
 
Aanvragen SDE+
De SDE+ 2014 is geopend van 1 april tot 18 december 2014. Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:
  • duurzame elektriciteit;
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  • groen gas.
De regeling is in 6 fases opengesteld. De subsidie loopt per fase op.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een overzicht van alle wijzigingen SDE+ in 2014.
Elke 2 weken publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de stand van zaken van de aangevraagde projecten.
 
SDE+ 2013
De SDE+ 2013 is gesloten. U kunt geen subsidieaanvraag meer indienen.
Berekening op basis van geproduceerde elektriciteit of gas
Een ondernemer krijgt over een periode van maximaal 15 jaar alleen subsidie over de duurzame energie die hij daadwerkelijk produceert.
De hoogte van de subsidie varieert met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs, dan is minder subsidie nodig (omdat een bedrijf dan meer inkomsten heeft). En omgekeerd: daalt de energieprijs, dan stijgt het subsidiebedrag.
Financiering door hogere energierekening
De SDE+ wordt betaald via een verhoging (opslag) van de energierekening van burgers en bedrijven (en niet meer uit belastinggeld).
 
SDE+ in 2015
Het kabinet stelt in 2015 € 3,5 miljard beschikbaar voor de subsidieregeling SDE+. Dit staat in de begroting voor 2015 van het ministerie van Economische Zaken. Het gaat om voorgenomen beleid. Dit betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.
Berichten
Bezig met het laden...
Naam *
Email
Commentaar *