Link je on van Dijk terug naar de homepage
 • mrt '14 24 18:05

  Energieakkoord

  Geschreven door : F.Eldering - reactie(s) : 0

De belangrijkste punten van het energie-akkoord dat is gesloten door bedrijfsleven, milieubeweging en vakbonden, onder leiding van de SER:

 • Het energieverbruik in Nederland moet gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag.

 • Dat betekent 100 PJ (petajoule) aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020, oftewel 100 biljard joule.

 • Er moet een toename zijn van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking van de huidige 4 procent naar 14 procent in 2020. Dit aandeel moet in 2023 verder stijgen naar 16 procent.

 • Het energie-akkoord moet leiden tot 15.000 extra banen.

 • Per 1 januari 2014 komt er een belastingkorting op energie die is opgewekt door coƶperaties en VvE's met bijvoorbeeld zonnepanelen.

 • Het kabinet nodigt producenten uit al in 2014 een proefopstelling te ontwikkelen voor een nieuw windmolenpark op zee.

 • Per 1 januari 2016 worden drie kolencentrales gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales volgt per 1 juli 2017.

 • Onderwijsinstellingen, opleidingscentra en bedrijven gaan samenwerken om mensen op te leiden en bij te scholen voor isolatiewerk, installatie van zonnepanelen etc.

 • Alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, zodat ze zich bewust worden van hun energiegebruik.